Bất động sản  360 Độ

BÁN ĐẤT VÀ RESORT PHAN THIẾT. LH 0986707476

Thời gian thêm: 00:03 04/11/2019 Lượt xem: 2428  Người đăng: admin
Thông tin chi tiết
 


*Hàm Tiến
*Mặt tiền Nguyễn Đình Chiểu
- 1656m mt 28m giá 56 tỉ
- 3ha giá 360 tỉ
- 461m có 38m thổ mt 11m giá 11 tỉ
- 1850m có 135m thổ mt 30m giá 65 tỉ
- 4131m có 325m thổ, mt 23m lô góc, giá 53.7 tỉ
- 1000m giá 33 tỉ
- 1123m giá 42 tỉ
- 3688m giá 130 tỉ
- 140m thổ, giá 6.3 tỉ
- 217m có 23.5m thổ, giá 9.3 tỉ
- 1700m mt 20m giá 85 tỉ
- 1485m có 124m thổ, giá 46 tỉ
- 362m có 138m thổ, giá 21 tỉ
- 269m giá 14 tỉ
- 268m thổ giá 19 tỉ
- 547m thổ giá 24 tỉ
*Hẻm
- 6300m giá 28.5 tỉ
- 1006m thổ, giá 14.6 tỉ
- 1442m, giá 15.7 tỉ
- 755m có 400m thổ, giá 18 tỉ
- 769m thổ, giá 20 tỉ
*Resort
- 1.1ha kp1 giá 400 tỉ
- 2.7ha kp1, 90 phòng, giá 800 tỉ
- 2.4 ha kp1, 186 phòng, giá 888 tỉ
- 4200m kp1, giá 130 tỉ
- 4660m kp1, giá 150 tỉ
- 1050m kp1, 6 lầu 36 phòng, giá 70 tỉ
- 816m kp1, 94 phòng 12 tầng, giá 144 tỉ
- 713m có 135m thổ skp1, 45 phòng, giá 55 tỉ
- 3185m MT 50m kp1, giá 90 tỉ
- 3200m MT biển 32m kp1, giá 80 tỉ
- 4000m MT biển 50m kp1, giá 130 tỉ
- 1762m có 300m thổ MT biển kp2, giá 70 tỉ
- 4200m MT biển 120m kp2, giá 110 tỉ
- 4240m MT biển 100m kp2, giá 125 tỉ

*Mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng
- 283m có 149m thổ, 10 phòng, giá 15 tỉ
- 3642m có 400m thổ, 2300m tmdv, gpxd 70 phòng, giá 84 tỉ
- 6000m có 605m thổ, 1300m tmdv, mt biển 60m, giá 126 tỉ
- 3000m giá 90 tỉ
- 2000m giá 52 tỉ
- 7388m giá 30 tỉ
- 1000m có 400m thổ, giá 30 tỉ
- 1000m có 300m thổ, giá 28 tỉ
- 1350m MT biển 33m, giá 31 tỉ
- 777m có 200m thổ, giá 34 tỉ
- 751m thổ, giá 37.6 tỉ
- 1268m giá 35.5 tỉ
- 5000m giá 85 tỉ
- 323m thổ, giá 14.6 tỉ
- 1200m thổ giá 47 tỉ
- 2045m MT biển 25m, giá 51.2 tỉ
- 3100m có 500m tmdv, giá 68.3 tỉ
- 2240m có 240m thổ, giá 69.5 tỉ

*Mặt tiền Hòa Bình
- 612m có 165m thổ, giá 21.5 tỉ
- 182m giá 5.5 tỉ
- 295m có 200m thổ, giá 9.8 tỉ
- 928m thổ MT biển 36m, giá 22 tỉ
- 800m thổ MT biển, giá 26 tỉ
*Resort
- 1120m có 920m thổ, giá 35 tỉ
- 1450m có 800m thổ, 650m tm, MT biển 32m, giá 37 tỉ
- 946m có 300m thổ, 28 phòng, 3 lầu, MT biển 25m, giá 40 tỉ
*Mặt tiền Võ Nguyên Giáp
- 1.77ha mt 127m giá 7tr/m

*Tiến Thành
*Mặt tiền Lạc Long Quân
- 5600m có 650m thổ mt 31m giá 30 tỉ
- 886m có 150m thổ mt 20m giá 11 tỉ
- 910m có 400m thổ giá 15 tỉ
- 2822m mt 32.5m giá 22.6 tỉ
- 784m có 150m thổ mt 14m giá 10.2 tỉ
- 613m có 500m thổ giá 8 tỉ
- 2562m có 722m thổ mt 30m giá 31 tỉ
- 2900m có 300m thổ mt 39m giá 40.6 tỉ
- 1815m có 155m thổ mt 22m giá 26.5 tỉ
- 1394m có 200m thổ giá 16.8 tỉ
- 1017m có 300m thổ mt 17m giá 12.2 tỉ
- 919m mt 19m giá 11.5 tỉ
- 1600m mt 20m giá 20 tỉ
- 1048m mt 21m giá 13.7 tỉ
- 1648m có 436m thổ mt 20m giá 18.2 tỉ
- 3000m mt biển 100m, giá 45 tỉ
- 1186m thổ mt 16m giá 25 tỉ
- 2067m có 1220m thổ giá 50 tỉ
- 4735m có 150m thổ mt 70m giá 42.7 tỉ
- 4700m mt 46m giá 66 tỉ
- 4500m có 300m thổ mt 65m giá 63 tỉ
- 2700m mt 32.5m giá 18.9 tỉ
- 1100m có 300m thổ, giá 15.5 tỉ
- 1936m có 150m thổ mt 30m giá 31 tỉ
- 900m có 300m thổ mt 28m giá 20 tỉ
- 2678m có 551m thổ mt 30m giá 29.5 tỉ
- 4000m giá 56 tỉ
- 900m có 300m thổ mt 20m giá 12.5 tỉ
- 2300m có 150m thổ giá 25.3 tỉ
- 713m có 100m thổ giá 10 tỉ
- 2194m có 150m thổ, mt biển 27m, giá 33 tỉ
- 396m có 70m thổ, mt 10.5m, giá 4.7 tỉ
- 321m có 300m thổ mt 10m giá 7.5 tỉ
- 557m có 200m thổ mt 16m giá 9.5 tỉ
- 428m có 200m thổ mt 12m giá 8.5 tỉ
- 190m thổ mt 7m giá 4.5 tỉ
- 2682m có 500m thổ giá 45 tỉ
- 5500m mt biển 58m, giá 74.5 tỉ
- 107m thổ lô góc giá 3.2 tỉ
- 102m thổ giá 3.6 tỉ
- 1ha giá 240 tỉ
- 13ha gồm 3.5ha biển và 9.5ha thổ bên đồi giá 710 tỉ
- 35ha có 5ha tmdv, giá 180 tỉ
- 16ha giá 470 tỉ
*Hẻm
- 2422m mt 33m giá 11 tỉ
*Mặt tiền Hòn Dồ
- 2.3ha mặt tiền 80m giá 3.5 tỉ/ha

*Mặt tiền Âu Cơ
- 846m có 210m thổ mt 15m giá 4.8 tỉ
*Hẻm
- 206m lô góc tái định cư giá 3 tỉ
- 1100m giá 2.2 tỉ/sào
- 1080m mt 12m giá 2.5 tỉ

*Suối Nước
*Mặt tiền Xuân Thủy
- 3450m có 300m thổ giá 22.5 tỉ
- 5ha tmdv giá 180 tỉ
- 2000m mt 30m giá 14 tỉ
- 629m có 150m thổ mt 13.5m giá 13.5 tỉ
- 2243m lô góc mặt tiền 60m, giá 15.8 tỉ
- 756m có 500m tm MT biển 18m, giá 18 tỉ
- 2390m có 200m thổ, mt 37m, giá 30 tỉ
- 2173m có 500m tmdv, gá 39.2 tỉ
*Hẻm
- 4772m có 300m thổ giá 43 tỉ
- 551m giá 3.8 tỉ
- 1173m có 150m thổ, giá 6.8 tỉ
- 2422m có 255m thổ giá 29.1 tỉ
- 3800m có 150m thổ MT biển 62m, giá 42.2 tỉ
*Resort
- 1.8ha mt 100m giá 75 tỉ
- 2194m giá 45 tỉ
- 1.8ha giá 250 tỉ

*Mặt tiền Nguyễn Cơ Thạch
- 4.6ha mt 200m giá 160 tỉ
- 2ha giá 130 tỉ
- 1ha mt biển 130m, giá 87 tỉ
- 1100m lô góc có 150m thổ mt 32m, giá 16.6 tỉ
- 924m có 150m thổ, giá 8.8 tỉ
- 9500m giá 85.5 tỉ
- 1300m có 500m thổ, mt 23m giá 19.5 tỉ
*Hẻm
- 720m có 100m thổ mt 11m, giá 7 tỉ
- 3800m mt 40m giá 20.9 tỉ
- 3500m mặt tiền 25m giá 12.25 tỉ

Phú Hài
*Mặt tiền Nguyễn Thông
- 440m có 100m thổ giá 5.8 tỉ
- 3042m lô góc giá 33.5 tỉ
- 7845m lô góc giá 78.5 tỉ
- 1297m có 150m thổ, mt 22m, giá 15.6 tỉ
- 220m có 167m thổ, mt 8m giá 8.2 tỉ
- 3197m mt 64m giá 38.5 tỉ
*Hẻm
- 1700m mt 84m, giá 12 tỉ
*Resort
- 1.1ha giá 144 tỉ
- 2ha giá 400 tỉ
*Mặt tiền Hàn Mặc Tử
- 9ha hoặc bán lẻ 5ha tmdv giá 5tr/m
- 1100m tmdv, mt 28m, giá 11.5 tỉ
- 2400m mt 60m, giá 26.5 tỉ
- 180m thổ mt 6m, giá 2.5 tỉ

*Mũi Né
*Nguyễn Hữu Thọ
- 2.8ha tmdv giá 95 tỉ
- 700m có 40m thổ, mt 15m, giá 11.2 tỉ
*Huỳnh Tấn Phát
- 950m mt 21m giá 20 tỉ
*Hòa Thắng
*Mặt tiền DT716
- 3.5ha giá 1.5 tỉ/sào
- 1700m mt 16m giá 3.5 tỉ
- 1600m giá 2.5 tỉ/sào
- 4100m mt 51m, giá 2.4 tỉ/sào
- 3000m mt 75m giá 2.8 tỉ/sào
- 1.8ha giá 2.5 tỉ/sào
- 2.9ha mt 75m giá 1.6 tỉ/sào
- 2.9ha mt 28m giá 19 tỉ
- 2400m giá 2 tỉ/sào
*Hẻm
- 6712m giá 600tr/sào
- 1050m thổ giá 6 tỉ
- 375m thổ, lô góc 2 mặt tiền, giá 7tr/m
- 375m thổ, giá 6tr/m
- 3303m mt 60m giá 11 tỉ
- 8300m giá 1.4 tỉ/sào
- 8100m giá 1.6 tỉ/sào

*Bắc Bình
- 4.5ha giá 2.2 tỉ/ha
- MT QL1A, 16600m (83x200) có 880m thổ, giá 22 tỉ
- 30ha giá 600tr/ha
- 3.8ha giá 2.5 tỉ/ha
- 3.4ha mt 115m giá 1.5 tỉ/ha

*Thiện Nghiệp
*Mặt tiền 715
- 2000m mt 20m giá 4.3 tỉ/sào
- 1000m mt 25m giá 4.7 tỉ/sào
- 1.3ha có 300m thổ mt 100m giá 1.7 tỉ/sào
*Hẻm
- 1000m mt 25m giá 2.5 tỉ
- 1.5ha giá 1.3 tỉ/sào
- 3000m giá 1.7 tỉ/sào
- 1486m có 250m thổ mt 100m giá 3.8 tỉ
- 1.3ha phân lô 9 nền giá 2.3 tỉ/sào
- 20 lô giá 1.2 tỉ/sào
*Mặt tiền Trần Bình Trọng
- 612m mt 30m giá 7.5 tỉ
*Hẻm
- 1000m mt 16.5m giá 1.4 tỉ/sào
- 1700m mt 21m giá 1.5 tỉ/sào
*Mặt tiền Hồ Quang Cảnh
- 1774m có 147m thổ mt 30m, giá 4tr/m

*Hàm Mỹ
- 1500m có 200m thổ giá 2.6 tỉ
- 1200m giá 1.3 tỉ
- 5000m giá 15 tỉ

*Hàm Chính
- 4000m giá 250tr/sào

*Hồng Phong
- 7.7ha giá 3 tỉ/ha
- 14.5ha giá 1.35 tỉ/ha

*Khác
- Nguyễn Tấn Định 240m thổ giá 7.5 tỉ
- Nguyễn Tấn Định 135m thổ giá 3.5 tỉ
- 5.6ha tmdv 300m MT biển Kê Gà, giá 2.6tr/m
- 8433m có 300m thổ liền kề Thanh Long Bay, giá 2.4tr/m
- Resort Mũi Kê Gà 10ha, 92 phòng, giá 600 tỉ
- Resort MT Hồ Xuân Hương, 4.3ha, 232 phòng, giá 840 tỉ
- MT Nguyễn Minh Châu 490m thổ mt 20m giá 6.8 tỉ
- MT Xuân Diệu 170m có 74m thổ, giá 2.6 tỉ
- MT Chế Lan Viên 700m có 200m thổ, giá 12 tỉ
- Tôn Đức Thắng 147m thổ giá 8.5 tỉ
- Trần Quý Cáp 430m thổ giá 3.8 tỉ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

 

Thông tin liên hệ
  • Trần Minh Tuấn
  • tuantmsh@gmail.com
  • 0903177877
  • Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM

BẤT ĐỘNG SẢN TƯƠNG TỰ

 Sailing Bay Ninh Chữ " thuộc bãi biển đẹp nhất khu vực, chắc chắc sẽ mang đến sự hài lòng dành tặng quý khách hàng cuối năm 2019, kể cả những vị khách khó tính nhất !!!!! 
Giá: 1 tỷ Diện tích: 0 m² Địa điểm:Xã Cư Yên » Huyện Lương Sơn » Tỉnh Hòa Bình 04/11/2019
Nhà phố thương mại vẫn là sản phẩm bất động sản được khách hàng ưa chuộng. Do nguồn cung hạn chế, dự báo giá nhà phố thương mại vẫn tiếp tục là kênh đầu tư tiềm năng trong thời gian tới. Đặc biệt tại những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiện ích... mức giá sẽ còn tăng cao hơn
Giá: 1 Diện tích: 200 m² Địa điểm:Phường Bến Thành » Quận 1 » Thành Phố Hồ Chí Minh 04/11/2019
Nhà 3,2m X 10m, 1 lầu, 2PN, hẻm 9m, đường Nguyễn Thị Hương, Nhà Bè, giá 1.8 tỷ.
Giá: 1 tỷ 800 triệu Diện tích: 32 m² Địa điểm:Xã Bát Đại Sơn » Huyện Quản Bạ » Tỉnh Hà Giang 31/10/2019
Bán gấp căn hộ Garden Court 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.- Diện tích 128m2, nhà có 3 phòng ngủ, 2WC, nội thất đẹp, view Kênh Đào thoáng mát.- Giá tốt: 5 tỷ (thương lượng). Sổ hồng.
Giá: 1 tỷ 200 triệu Diện tích: 0 m² Địa điểm:Phường Kim Mã » Quận Ba Đình » Thành Phố Hà Nội 31/10/2019
đất tôi nằm mặt tiền đường ĐT 749 A sát ngay chợ bến cátsổ hồng riêng thổ cư 100%
Giá: 380 triệu Diện tích: 100 m² Địa điểm:Phường Quảng An » Quận Tây Hồ » Thành Phố Hà Nội 31/10/2019
Chính chủ cần bán 3 lô shophouse mặt đường 50m, được phép xây 7 tầng, vị trí rất đẹp.1
Giá: 1 tỷ 200 triệu Diện tích: 100 m² Địa điểm:Phường Bưởi » Quận Tây Hồ » Thành Phố Hà Nội 31/10/2019

Liên kết nổi bật

Hỗ trợ tiện ích

Xem tử vi

  
 
Về đầu trang
Trái
phai
phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây